Lubaczów
szukaj
Czwartek, 25 lipca 2024r.

Invest in Lubaczow


Wiadomości

Miasto

Instytucje

Kultura, Oświata, Sport

Dostępność

x
Widok odrestaurowanej mogiły na Niwkach w Lubaczowie

Remont muru cmentarza żydowskiego w Lubaczowie
Rewitalizacja drukuj
W dniu 01 lutego 2017 r. odbyło się spotkanie, którego celem było pozyskanie opinii, stanowisk mieszkańców w zakresie prezentacji wstępnie zdefiniowanych obszarów zdegradowanych, a następnie objęcia ich programem rewitalizacji.
03-02-2017 10:18
Otwarta debata nt " Opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Lubaczowa na lata 2016-2026"
Burmistrz Miasta Lubaczowa zaprasza zainteresowanych mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w otwartej debacie nt: „Opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Lubaczowa na lata 2016-2026"
06-09-2018 09:36
OBWIESZCZENIE w sprawie konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Lubaczowa na lata 2016-2026
Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 i w związku z art. 6 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji. Burmistrz Miasta Lubaczowa zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Lubaczowa.
27-08-2018 08:28
Ogłoszenie o otwartej debacie nt: "Opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Lubaczowa na lata 2016-2026”
Burmistrz Miasta Lubaczowa zaprasza zainteresowanych mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w otwartej debacie nt: „Opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Lubaczowa na lata 2016-2026”
27-04-2017 12:54
Debata "Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Lubaczowa na lata 2016-2026"
Burmistrz Miasta Lubaczowa zaprasza zainteresowanych do aktywnego uczestnictwa w otwartej debacie nt: „Opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Lubaczowa na lata 2016-2026".
14-04-2017 07:54
Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji
Burmistrz Miasta Lubaczowa ogłasza nabór członków Komitetu Rewitalizacji, zgodnie z procedurą zawartą w Regulaminie, przyjętym Uchwałą NR 303/XXXIII/2017 Rady Miejskiej w Lubaczowie w sprawie określenia zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania
04-04-2017 14:38
Obwieszczenie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Lubaczowa na lata 2016-2026
Burmistrz Miasta Lubaczowa zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Lubaczowa na lata 2016-2026.
04-04-2017 14:31
Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne
Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie w sprawie wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
08-03-2017 15:13
Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne.
Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Miejskiej w Lubaczowie.
08-03-2017 15:11
Ogłoszenie
Burmistrz Miasta przypomina o konsultacjach społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta.
15-02-2017 08:52
Obwieszczenie w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji
Burmistrz Miasta Lubaczowa zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji
27-01-2017 08:50
12


InspireHub - GIAP

NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95

Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego
+48 16 632 80 19
+48 606 369 234
realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2020 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra