Lubaczów
szukaj
Czwartek, 25 lipca 2024r.

Invest in Lubaczow


Wiadomości

Miasto

Instytucje

Kultura, Oświata, Sport

Dostępność

x
Widok odrestaurowanej mogiły na Niwkach w Lubaczowie

Remont muru cmentarza żydowskiego w Lubaczowie
Cmentarze drukuj

Pokaż Cmentarze na terenie miasta Lubaczów na większej mapie

Cmentarz żydowski położony przy ulicy Tadeusza Kościuszki. Lubaczowski kirkut należy do najciekawszych nekropolii żydowskich w Polsce. Otoczony jest murem, na jego teren wiedzie brama z żelaznymi kutymi wrotami, pierwotnie ozdobionymi pozłacanymi lwami.

Obecnie na cmentarzu znajduje się ok. 150 kamiennych macew, z których najstarsze sięgają pierwszej ćwierci XVII w. Wśród nich na uwagę zasługują te wykute przez ludowych kamieniarzy z lokalnego kamienia bruśnieńskiego. Stele są bogato dekorowane z ciekawymi płaskorzeźbami. Znajduje się tu także zbiorowa mogiła Żydów zastrzelonych w 1943 r. przez policję niemiecką.


Cmentarz komunalny przy ulicy Tadeusza Kościuszki
. Przylega do cmentarza żydowskiego.

Na starym cmentarzu znajdują się dwie zabytkowe kaplice, z których jedna należała do grekokatolików, a druga do rzymskich katolików (wzniesiona w 1849 r. przez rodzinę Wróblewskich). Znajduje się też kamienny krzyż datowany na początek XIX w. z inskrypcją w języku starocerkiewnym. Niedawno stworzono tu lapidarium zabytkowych nagrobków i krzyży wykonanych z bruśnieńskich kamieni. Pochodzą ze starych nieistniejących, albo zmodernizowanych już mogił.

Pośrodku od głównego wejścia, pod wysokim drewnianym krzyżem, jest mogiła poległych w 1918 r. obrońców Lubaczowa i Baszni Dolnej. Na cmentarzu znajdują się wydzielone i zadbane dwie kwatery żołnierzy Wojska Polskiego, którzy zginęli w latach 1945-47, walcząc w obronie miasta i ludności powiatu "z bandami UPA", jak głosi napis na tablicy. Spoczywa tu 180 żołnierzy. Tylko niektóre osoby zostały zidentyfikowane, a ich nazwiska umieszczono na tablicy obelisku usytuowanego w jednej z owych kwater.


Cmentarz wojenny na Żelichówce. Położony przy ul. Orzeszkowej powstał na początku I wojny światowej i jest miejscem pochówku żołnierzy różnych narodowości służących w armii austriackiej, niemieckiej i rosyjskiej, zmarłych w szpitalu wojskowym urządzonym w pobliskich koszarach.

Na cmentarzu tym znajduje się kamienny krzyż pochodzący z XVII/XVIII w. tzw. "Turek". Cmentarz zamknięty dla celów grzebalnych jest największą nekropolią wojenną w tym rejonie. Znajduje się tu m.in. zbiorowa mogiła oficerów i żołnierzy gen. Józefa Kustronia, poległych w 1939 roku; mogiła żołnierzy polskich poległych w walce z UPA, a także kwatera żołnierzy radzieckich poległych w latach 1941-44.

Żołnierze polscy, uczestnicy kampanii wrześniowej, pochowani są też na cmentarzu epidemiologicznym przy ul. Mickiewicza.

Tekst przygotowany na podstawie przewodnika:

Ewa Pękała
"Ziemia Lubaczowska"
Rzeszów 2009Zarządzenie Nr 98/2013 Burmistrza Miasta Lubaczowa z dnia 20 maja 2013r., w sprawie ustalenia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych w Lubaczowie.
Uchwała 627/XXXIII/2013 z dnia 28 maja 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wykup miejsc pod groby, czynności pochówku, oraz za korzystanie z urządzeń cmentarnych na cmentarzach komunalnych w Lubaczowie.


InspireHub - GIAP

NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95

Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego
+48 16 632 80 19
+48 606 369 234
realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2020 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra