Lubaczów
szukaj
Piątek, 29 września 2023r.

Invest in Lubaczow


Wiadomości

Miasto

Instytucje

Kultura, Oświata, Sport

Dostępność

x
Widok odrestaurowanej mogiły na Niwkach w Lubaczowie

Remont muru cmentarza żydowskiego w Lubaczowie
Rewitalizacja drukuj
Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji
04-04-2017 14:38

RIR.I.7013.22.2016
Lubaczów, dnia 06.04.2017 r.


OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Lubaczowa ogłasza nabór członków Komitetu Rewitalizacji, zgodnie z procedurą zawartą w Regulaminie, przyjętym Uchwałą NR 303/XXXIII/2017 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 30 marca 21017 roku w sprawie określenia zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami miasta w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Lubaczowa oraz pełni funkcje opiniodawczo- doradczą Burmistrza Miasta Lubaczowa w zakresie rewitalizacji.

Nabór kandydatów na członków Komitetu będzie trwał do dnia 30 kwietnia 2017 roku. Zgłoszenia kandydatów na członka Komitetu Rewitalizacji należy dokonać poprzez czytelne wypełnienie formularza zgłoszeniowego na członka Komitetu Rewitalizacji oraz dostarczyć go:
1. Droga elektroniczną na adres e-mail: , w tytule wpisując: „ Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji”;
2. Drogą korespondencyjną na adres Urząd Miejski w Lubaczowie, ul .Rynek 26, 37-600 Lubaczów z dopiskiem: „ Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji”;
3. Bezpośrednio do pok. nr B5 w budynku Urzędu Miejskiego w Lubaczowie w godzinach pracy Urzędu.

Formularze zgłoszeniowe niepodpisane czytelnym imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na wzorze formularza, a także po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych kandydatów jest Burmistrz Miasta Lubaczowa. Wybrani kandydaci zostaną powołani na członków Komitetu Rewitalizacji zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubaczowa zgodnie z zasadami określonymi w  Regulaminie.


-//-
Burmistrz Miasta LubaczowaZałączniki:
1. Regulamin Komitetu Rewitalizacji.
2. Formularz zgłoszeniowy na członka Komitetu Rewitalizacji.
3. Uchwała 304/XXXIII/2017 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Miejskiej w Lubaczowie.
4. Uchwała 303/XXXIII/2017 w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
wstecz


Informacje wprowadził: , 2017-04-04
Ostatnia modyfikacja: , 2017-04-19
InspireHub - GIAP

NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95

Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego
+48 16 632 80 19
+48 606 369 234
realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2020 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra