Lubaczów
szukaj
Czwartek, 25 lipca 2024r.

Invest in Lubaczow


Wiadomości

Miasto

Instytucje

Kultura, Oświata, Sport

Dostępność

x
Widok odrestaurowanej mogiły na Niwkach w Lubaczowie

Remont muru cmentarza żydowskiego w Lubaczowie
Rewitalizacja drukuj
Obwieszczenie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Lubaczowa na lata 2016-2026
04-04-2017 14:31

Lubaczów dnia, 06.04.2017 r.

OBWIESZCZENIE

w sprawie konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Lubaczowa na lata 2016-2026

Na podstawie art. 7 ust. 3 i w związku z art. 6 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.).

Burmistrz Miasta Lubaczowa

zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu  Uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Lubaczowa na lata 2016-2026

 
Przedmiot konsultacji społecznych obejmuje przyjęcie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Lubaczowa na lata 2016-2026.

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 14.04.2017 r. do dnia 17.05.2017 r. w następujących formach:
1. Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:
a) drogą elektroniczną na adres e-mail: drogi@um.lubaczow.pl wpisując
w tytule „Konsultacje społeczne – projekt uchwały sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Lubaczowa”.
b) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miejskiego, ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt uchwały sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Lubaczowa”.
c) bezpośrednio do pok. nr B5, w budynku Urzędu Miejskiego w Lubaczowie w godzinach pracy Urzędu.

2. Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego omówienie propozycji zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, a także przedstawienie uwag, opinii i propozycji. Szczegółowy termin i miejsce podane zostaną co najmniej 7 dni kalendarzowych przed planowanym spotkaniem.

1. Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Miejskiego w Lubaczowie, ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów, w pok. nr B5, w godzinach pracy Urzędu.

Uwagi i/lub wnioski niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem pkt 3) lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i/lub wniosków jest Rada Miejska w Lubaczowie.
 
Formularz konsultacyjny oraz projekt ww. uchwały wraz z załącznikami dostępne są od dnia 14.04.2017 r.:
– w wersji papierowej w budynku Urzędu Miejskiego w Lubaczowie, ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów, w pok. nr B5, w godzinach pracy Urzędu;
– w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miasta.

Zgodnie z art. 6 ust. 7 i 9 Ustawy o rewitalizacji niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji opracowana zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia oraz omówienie ich przebiegu, a w przypadku formy o której mowa w pkt 1 – również wszystkie uwagi wraz z odniesieniem się do nich. Zamieszczenie na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej informacji dotyczących wszystkich przeprowadzonych form konsultacji społecznych kończy te konsultacje.
wstecz


Informacje wprowadził: , 2017-04-04
Ostatnia modyfikacja: , 2017-04-19
InspireHub - GIAP

NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95

Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego
+48 16 632 80 19
+48 606 369 234
realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2020 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra