Lubaczów
szukaj
Czwartek, 25 lipca 2024r.

Invest in Lubaczow


Wiadomości

Miasto

Instytucje

Kultura, Oświata, Sport

Dostępność

x
Widok odrestaurowanej mogiły na Niwkach w Lubaczowie

Remont muru cmentarza żydowskiego w Lubaczowie
Młodzieżowa Rada Miasta drukujPomysł powstania Młodzieżowej Rady wyszedł od Burmistrza Lubaczowa, który zauważył potrzebę udziału młodzieży w życiu naszego miasta. 25 kwietnia 2003 Rada Miejska w Lubaczowie podjęła uchwałę o powołaniu Młodzieżowej Rady Miasta, w myśl, której młodzi Radni wywodzący się z gimnazjów i szkół średnich będąc reprezentacją młodzieży mamy współpracować z Burmistrzem i Radą Miasta Lubaczowa, służąc głosem doradczym w sprawach związanych z problemami młodych.

Oficjalne zaprzysiężenie składu Rady odbyło się 9 maja 2003 roku podczas części inauguracyjnej I Sesji Młodzieżowej Rady Miasta, na której gośćmi byli Burmistrz Miasta Lubaczowa Janusz Waldemar Zubrzycki, Zastępca Burmistrza Krzysztof Szpyt oraz Radni Miasta Lubaczowa, którzy ustąpili miejsca nam, młodym Radnym przy owalnym stole i usiedli na miejscach dla obserwatorów obrad.

Od momentu zaprzysiężenia funkcjonujemy jako „żywy twór” mający swój statut, określone cele i zadania do zrealizowania. Powstaliśmy po to, aby wspierać młodzież Lubaczowa we wszystkich jej pozytywnych działaniach. Celem głównym działania Rady jest umożliwienie aktywnego udziału młodemu pokoleniu w życiu politycznym, społecznym i kulturowym miasta, nauka samorządności i demokracji oraz reprezentowanie swojego pokolenia przed władzami miejskimi.


Młodzieżowa Rada Miasta X kadencja 2018-2019

Szkoła Podstawowa nr 1:
 • Katarzyna Górecka
 • Alicja Wojtowicz
 • Patrycja Skiba
Szkoła Podstawowa nr 2:
 • Martyna Czerniak
 • Kinga Sycz
 • Magda Jędruch
 • Jan Abramowicz
Zespół Szkół im. gen. Józefa Kustronia:
 • Marek Lipka
 • Paulina Czajkowska
 • Joanna Babik
 • Wiktor Weselak – przewodniczący MRM
 • Kinga Wołoszyn
Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki:
 • Julia Proszek
 • Kinga Maksymowicz – zastępca przewodniczącego MRM
 • Michał Garus
 • Anna Przybylska
 • Wiktoria Reizer – rzecznik MRM
 • Gabriela Ługowska – sekretarz MRM
 • Paula Wolanin
 • Aleksandra Szałańska
Doradcy MRM:

 • Adrian Strojny - Szkoła Podstawowa nr 1
 • Maja Potuczko - Szkoła Podstawowa nr 1
 • Aleksander Witkoś - Szkoła Podstawowa nr 2
 • Paulina Krzemieniecka - Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki

Młodzieżowa Rada Miasta IX kadencja 2017-2018

10 listopada 2017 r., w sali obrad Urzędu Miejskiego, odbyła się sesja inauguracyjna IX kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej.


Szkoła Podstawowa nr 1:
 • Paulina Sopyło
 • Michał Garus
 • Kinga Maksymowicz
 • Julia Proszek
 • Anna Przybylska
Szkoła Podstawowa nr 2:
 • Klaudia Bułas
 • Klaudia Załuska
 • Martyna Kościuk
 • Paula Wolanin
 • Wiktoria Reizer
Zespół Szkół im. gen. Józefa Kustronia:
 • Adrian Ferenc-Pupek
 • Mateusz Kwiatek
 • Miłosz Drozda
 • Sandra Zaniewicz
Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki:
 • Małgorzata Cencora
 • Karol Dobrowolski
 • Kamil Maksymowicz
 • Jakub Skoczylas
 • Aleksandra Szałańska

Młodzieżowa Rada Miasta VIII kadencja 2016-2017

Szkoła Podstawowa nr 1:
 • Mieszko Kida
 • Mateusz Kwiatek
 • Adrian Ferenc-Pupek
 • Patryk Tobuch - zastąpiony przez Justynę Szymańską
 • Izabela Zagraba
Szkoła Podstawowa nr 2:
 • Paula Wolanin
 • Karolina Welcz
 • Anna Skórska - zastąpiona przez Małgorzatę Cencora
 • Kamil Guzek
 • Klaudia Pryjmak
Zespół Szkół im. gen. Józefa Kustronia:
 • Edyta Roman - usunięta z członków MRM
 • Ewa Szpyt
 • Patryk Procyk - zastąpiony przez Miłosza Drozda (uczestnictwo w spotkaniach w charakterze doradcy)
 • Daniel Morawski
 • Piotr Linek - zastąpiony przez Adriana Dziadurę
Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki:
 • Patryk Hałucha
 • Katarzyna Wnuk - zastąpiona przez Daniela Kapałę
 • Julia Broź
 • Karolina Zygarlicka
 • Jakub Skoczylas

Młodzieżowa Rada Miasta VII kadencja 2014-2015

W dniu 15 października 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie odbyła się sesja inauguracyjna VII kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Lubaczowa.
W wyborach do organów Młodzieżowej Rady Miasta Lubaczowa zostali wyłonieni:

Julia Broź – Przewodnicząca
Aleksandra Mańkowska I Wiceprzewodnicząca
Jakub Skoczylas – II Wiceprzewodniczący
Daniel Morawski – Sekretarz
Ewa Dubniewicz
– Skarbnik

Radosław Szawłoga – Członkowie Zarządu
Hubert Gorycki
– Członkowie Zarządu

Katarzyna Wnuk – Członkowie Komisji Rewizyjnej
Jakub Henryk Mach – Członkowie Komisji Rewizyjnej
Eliza Kot – Członkowie Komisji Rewizyjnej


Mandaty do Młodzieżowej Rady Miasta Lubaczowa VII kadencji (2014-2015) otrzymali:

Zespół Szkół w Lubaczowie:
 • Aleksandra Mańkowska
 • Jakub Paszko
 • Tomasz Hass
 • Patryk Charysz
 • Damian Dybko
Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Lubaczowie:
 • Daniel Łukasz Morawski
 • Katarzyna Renata Wnuk
 • Izabela Anna Antonik
 • Jakub Henryk Mach
 • Ewa Dubniewicz
Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Lubaczowie:
 • Hubert Gorycki
 • Jakub Skoczylas
 • Radosław Szawłoga
 • Katarzyna Czernisz
 • Małgorzata Stopyra
Liceum Ogólnokształcące w Lubaczowie:
 • Julia Broź
 • Justyna Zarembska
 • Eliza Kot
 • Aleksandra Buś
 • Katarzyna Kornaga

Młodzieżowa Rada Miasta VI kadencja 2012-2014

Skład Młodzieżowej Rady Miasta VI kadencji:
 • Maria Rudnik
 • Anna Jabłońska
 • Szymon Wyrwa
 • Witold Wójciak
 • Katarzyna Meder
 • Tomasz Siryk
 • Krystyna Dobrowolska
 • Dominika Kamińska
 • Julia Dobrowolska
 • Alicja Skibicka
 • Marzena Cempura
 • Katarzyna Mnich
 • Michał Kurek
 • Magdalena Tęcza
 • Dawid Kopciuch
 • Tomasz Hass
 • Jagoda Stopyra
 • Piotr Osiewicz
 • Kinga Czerkowska
 • Patrycja Przybyła

Młodzieżowa Rada Miasta V kadencja 2010-2011

14 stycznia 2010 r., w sali obrad w Urzędzie Miejskim, odbyła się sesja inauguracyjna Młodzieżowej Rady Miejskiej V kadencji.

Marcin Rokosz Przewodniczący
Jakub Miller I Wiceprzewodniczący
Małgorzata Koczan II Wiceprzewodniczący
Katarzyna Sczepanowicz Sekretarz
Jolanta Rempoła
–  Skarbnik

Mariola Charysz – Członek Zarządu
Magdalena Szałaj Członek Zarządu

Aleksandra Szwed – Członkowie Komisji Rewizyjnej
Małgorzata Pata – Członkowie Komisji Rewizyjnej
Katarzyna Głuch Członkowie Komisji Rewizyjnej

Przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miejskiej wybrany został, w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.

Członkami Młodzieżowej Rady Miasta, wybranymi w demokratycznych wyborach, zostali przedstawiciele szkół gimnazjalnych, Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół w Lubaczowie:
 • Aneta Małgorzata Szczybyło
 • Jolanta Małgorzata Rempoła
 • Katarzyna Mnich
 • Marzena Cempura
 • Kinga Karolina Ziojła
 • Jakub Miller
 • Aleksandra Szwed
 • Piotr Starczak
 • Mateusz Szczybyło
 • Kinga Kornaga
 • Magdalena Szałaj
 • Mariola Charysz
 • Magdalena Koczan
 • Marcin Rokosz
 • Aleksandra Huk
 • Katarzyna Szczepanowicz
 • Małgorzata Pata
 • Anna Gołda
 • Katarzyna Głuch
 • Żaneta Babij

Młodzieżowa Rada Miasta IV kadencja 2007-2008

Magdalena Wawrów
– Przewodnicząca
Nina Walczyk – Wiceprzewodnicząca
Agata Ważna – Wiceprzewodnicząca
Mateusz Dzierga – Sekretarz

Joanna Chomyszyn
– Członek Zarządu
Krzysztof Huk – Członek Zarządu
Paweł Huk – Członek Zarządu

Katarzyna Obirek
– Członek Komisji Rewizyjnej
Rafał Jawny – Członek Komisji Rewizyjnej
Joanna Syta – Członek Komisji Rewizyjnej

Mandaty do Młodzieżowej Rady Miasta Lubaczowa VII kadencji (2007-2008) otrzymali:

Zespół Szkół w Lubaczowie:
 • Bożena Ozimek
 • Magdalena Wawrów
 • Marzena Ozimek
 • Joanna Syta
 • Rafał Jawny
 • Agata Ważna

Liceum Ogólnokształcące w Lubaczowie:

 • Joanna Florczak
 • Aleksandra Kowal
 • Katarzyna Obirek
 • Paweł Huk
 • Mateusz Dzierga
Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Lubaczowie:
 • Edwin Kowal
 • Adam Hojdak
 • Krzysztof Huk
 • Nina Walczyk
Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Lubaczowie:
 • Mieszko Pietraszek
 • Joanna Chomyszyn
 • Hubert Czernysz
 • Magda Koczan
 • Karolina Abramowicz
Osobą odpowiedzialną za pracę Młodzieżowej Rady Miasta z ramienia Urzędu Miejskiego jest Pani
Młodzieżowa Rada Miasta III kadencja 2005-2006

Paweł Florczak
Przewodniczący
Paweł Huk
Wiceprzewodniczący
Magdalena Wawrów
Wiceprzewodnicząca
Nina Walczyk Sekretarz

Izabela Baran Członek Zarządu
Joanna Florczak Członek Zarządu
Katarzyna Szajdecka Członek Zarządu

Magdalena Bury Członek Komisji Rewizyjnej
Rafał Jawny  Członek Komisji Rewizyjnej
Gabriela Stupak Członek Komisji Rewizyjnej

Mandaty do Młodzieżowej Rady Miasta Lubaczowa VII kadencji (2005-2006) otrzymali:

Zespół Szkół w Lubaczowie:
 • Aleksandra Kąkol
 • Magdalena Wawrów
 • Katarzyna Franus
 • Rafał Jawny
 • Katarzyna Skibicka
Liceum Ogólnokształcące w Lubaczowie:
 • Bartłomiej Florczak
 • Paweł Florczak
 • Paweł Huk
 • Gabriela Stupak
 • Magdalena Bury
Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Lubaczowie:
 • Katarzyna Joniec
 • Karolina Obirek
 • Joanna Florczak
 • Izabela Baran
 • Nina Walczyk

Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Lubaczowie:

 • Joanna Chomyszyn
 • Barbara Cichowska
 • Katarzyna Szajdecka
 • Aleksandra Kąkol
 • Paulina Urban

Młodzieżowa Rada Miasta II kadencja 2004-2005

Barbara Drachus
– Przewodnicząca
Magdalena Bury – Wiceprzewodnicząca
Marcin Rogal – Wiceprzewodniczący

Natalia Zając – Sekretarz

Barbara Małecka – Członek Zarządu
Alicja Meder – Członek Zarządu
Magdalena Wawrów – Członek Zarządu

Mateusz Galimski – Członek Komisji Rewizyjnej
Anna Maciejko – Członek Komisji Rewizyjnej
Ewelina Powroźnik – Członek Komisji Rewizyjnej


Mandaty do Młodzieżowej Rady Miasta Lubaczowa VII kadencji (2004-2005) otrzymali:

Zespół Szkół w Lubaczowie:
 • Łukasz Dec
 • Barbara Drachus
 • Wojtek Motyka
 • Ewelina Powroźnik
 • Anna Maciejko
Liceum Ogólnokształcące w Lubaczowie:
 • Sylwia Kapel
 • Natalia Zając
 • Wojtek Kozłowski
 • Alicja Meder
 • Mateusz Galimski
Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Lubaczowie:
 • Anna Mazurkiewicz
 • Magdalena Szawara
 • Marcin Rogal
 • Mariusz Zając
 • Magdalena Wawrów

Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Lubaczowie:

 • Marcin Kornaga
 • Magdalena Bury
 • Anna Szajowska
 • Barbara Małecka
 • Izabela Zaremba
Młodzieżowy Związek Pracy i Pomocy Wzajemnej ..>>
Działania MRM II kadencji ..>>

Młodzieżowa Rada Miasta I kadencja 2003-2004

Anna Hanus 
– Przewodnicząca
Anna Gutkowska – Wiceprzewodnicząca
Marta Mirkowska – Wiceprzewodnicząca

Łukasz Jawny
– Sekretarz
Krystian Kamiński – Skarbnik

Anna Staromiejska
– Członek Zarządu
Jacek Lachowski – Członek Zarządu

Piotr Bieniek – Członek Komisji Rewizyjnej
Jaromir Pietrasiewicz – Członek Komisji Rewizyjnej
Bartłomiej Roczniak – Członek Komisji Rewizyjnej

Członkami Młodzieżowej Rady Miasta, wybranymi w demokratycznych wyborach, zostali przedstawiciele szkół gimnazjalnych, Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół w Lubaczowie:
 • Joanna Batycka
 • Małgorzata Bednarczyk
 • Magdalena Bury
 • Paweł Gawin
 • Przemysław Kotliński
 • Barbara Kozłowska
 • Barbara Krzysiak
 • Rafał Liwerski
 • Barbara Małecka
 • Bartosz Szafran


InspireHub - GIAP

NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95

Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego
+48 16 632 80 19
+48 606 369 234
realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2020 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra