Lubaczów
szukaj
Piątek, 29 września 2023r.

Invest in Lubaczow


Wiadomości

Miasto

Instytucje

Kultura, Oświata, Sport

Dostępność

x
Widok odrestaurowanej mogiły na Niwkach w Lubaczowie

Remont muru cmentarza żydowskiego w Lubaczowie
Lubaczowska Rada Seniorów drukuj

I kadencja Lubaczowskiej Rady Seniorów

W jej skład weszło 13 osób, które podczas dwuletniej kadencji będą podpowiadać władzom z jakimi problemami borykają się osoby starsze w Lubaczowie, jak poprawić ich komfort życia, na co kłaść największy nacisk w polityce senioralnej.

Skład Lubaczowskiej Rady Seniorów I kadencji:
 1. Maria Mulak - przedstawicielka seniorów „Barwy Jesieni”
 2. Jan Serafin - przedstawiciel seniorów „Harcerski Krąg”
 3. Wacław Winiarz - przedstawiciel sporowców amatorów
 4. Grażyna Bielec - przedstawicielka grupy działającej w obszarze kultury
 5. Magda Foryt - Mrzygłód - przedstawicielka seniorów „Harcerski Krąg”
 6. Grażyna Mroczka - przedstawicielka Katolickiego Klubu Seniora
 7. Teresa Mamczura - przedstawicielka emerytów Związku Nauczycielstwa Polskiego
 8. Stanisława Woszczak - przedstawicielka Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków
 9. Edward Cioch - przedstawiciel Stowarzyszenia na Rzecz Trzeźwości „Via”
 10. Marek Kisz - przedstawiciel Porozumienia Emerytów i Rencistów Służb Mundurowych
 11. Elżbieta Golenia - przedstawicielka Miejskiej sekcji Klubu Seniora
 12. Julia Śmieciuch - przedstawicielka Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
 13. Marian Szałański - przedstawiciel sporowców amatorów
II kadencja Lubaczowskiej Rady Seniorów

W środę 25 kwietnia 2018r. zostali powołani radni Lubaczowskiej Rady Seniorów na II Kadencję. Uroczyste zaprzysiężenie nowo wybranych odbyło się w Centrum Aktywności Seniorów. Do Rady weszło 13 osób – reprezentantów różnych środowisk senioralnych Gminy Miejskiej Lubaczów.

Skład Lubaczowskiej Rady Seniorów II kadencji:
 1. Bielec Grażyna – przedstawicielka grupy działającej w obszarze kultury,
 2. Cioch Edward – przedstawiciel Stowarzyszenia na Rzecz Trzeźwości „Via”’
 3. Golenia Elżbieta – przedstawicielka Miejskiej sekcji Klubu Seniora,
 4. Knap Stanisław – przedstawiciel seniorów „Harcerski Krąg”,
 5. Leszczyński Józef – przedstawiciel Porozumienia Emerytów i Rencistów Służb Mundurowych,
 6. Mroczka Grażyna – przedstawicielka Katolickiego Klubu Seniora,
 7. Mulak Maria – przedstawicielka seniorów „Barwy Jesieni”,
 8. Smagacz Stanisław – przedstawiciel nauczycieli,
 9. Szajowska Stanisława – przedstawiciel seniorów „Harcerski Krąg”.
 10. Szałański Marian – przedstawiciel sportowców amatorów,
 11. Śmieciuch Julia – przedstawicielka Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
 12. Winiarz Wacław – przedstawiciel sportowców amatorów,
 13. Woszczak Stanisława – przedstawicielka Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.


InspireHub - GIAP

NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95

Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego
+48 16 632 80 19
+48 606 369 234
realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2020 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra