Lubaczów
szukaj
Niedziela, 28 maja 2023r.

Invest in Lubaczow


Wiadomości

Miasto

Instytucje

Kultura, Oświata, Sport

Dostępność

x
Widok odrestaurowanej mogiły na Niwkach w Lubaczowie

Remont muru cmentarza żydowskiego w Lubaczowie
Aktualności drukuj
Wystawa pt. "Archeologia Ziemi Lubaczowskiej" - otwarta
15-10-2009 14:43

Otwarcie wystawy "Archeologia Ziemi Lubaczowskiej".

        W niedzielę, 18 października 2009 roku o godzinie 11.00, w Galerii Oficyna przy Muzeum Kresów w Lubaczowie została otwarta wystawa zatytułowana „Archeologia Ziemi Lubaczowskiej”.

        Ekspozycja zorganizowana przez Muzeum Kresów w Lubaczowie we współpracy z Instytutem Archeologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, jest największą jak do tej pory prezentacją badań wykopaliskowych, dokonanych w ostatnim półwieczu na terenie obecnego powiatu lubaczowskiego. W przestronnym wnętrzu Galerii Oficyna do końca stycznia 2010 roku można podziwiać ponad 1000 spośród setek tysięcy odnalezionych przez archeologów materialnych śladów rozwoju kultury w dolinie Lubaczówki i Tanwi. Obiekty wydobyte spod powierzchni ziemi dokumentują ogromną przestrzeń czasową między 100 000 lat p.n.e, a okresem ostatniej wojny.

        Ważne miejsce na wystawie poświęcone jest ukazaniu swoistego fenomenu, jakim była kultura ceramiki sznurowej grupy lubaczowskiej (ok. IV/III tys p.n.e.), odkryta już w latach 50. i 60. minionego stulecia przez prof. Jana Machnika, ówczesnego kierownika Zakładu Archeologii Małopolski Instytutu Historii Kultury Materialnej w Krakowie. Charakterystycznym elementem tej kultury są cmentarzyska kurhanowe występujące w okolica Narola, Lipska i Łukawicy. W tej ostatniej miejscowości, dzięki wieloletnim badaniom pod kierunkiem mgr Marcina Piotrowskiego z UMCS w Lublinie, znajdują się relikty niezwykłej osady funkcjonującej przez setki lat, począwszy od paleolitu po wczesne średniowiecze.

        Ozdobą wystawy jest złoty solidus cesarza Teodozjusza II (443-450) z kolekcji lubaczowskiego muzeum.
Po raz pierwszy na tak dużą skalę prezentowane są odnalezione w ostatnich latach znaleziska wczesnośredniowieczne z Lubaczowa. To unikalne w skali Polski fragmenty konstrukcji drewnianych wałów lubaczowskiego grodu (IX-X w.). W ich obrębie odnaleziono wiele cennych zabytków, w tym unikalny krzyż relikwiarzowy, tzw. „ENKOLPION” (XI-XII w.), potwierdzający wczesne korzenie chrześcijaństwa w okolicach Lubaczowa.
 
       Duże zainteresowanie wzbudzają również odkryte w okolicach Lubaczowa skarby monet, świadczące o burzliwych dziejach Ziemi Lubaczowskiej w XVII w. Końcowym akcentem wystawy są również odnalezione przez archeologów zabytki z czasów I i II wojny światowej, przede wszystkim fragmenty militariów.

        Przygotowana z dużym rozmachem wystawa ukazuje bogatą przeszłość regionu uważanego dotychczas za białą palmę na archeologicznej mapie Polski. Dzięki wystawie każdy z nas może zobaczyć ogromny trud archeologów, których żmudna praca przyczynia się do lepszego poznania dziejów Ziemi Lubaczowskiej.

         Po uroczystym otwarciu i przemówieniach zaproszonych gości pomiędzy uczestnikami przechadzali się wojowie. Ponadto ogromnym zainteresowaniem cieszyły się serwowane potrawy staropolskie (wyroby własne oparte na dawnych historycznych recepturach) przez dziewczęta ubrane w stroje historyczne.

Wystawa będzie otwarta do 30 stycznia 2010 roku.

wstecz


Ostatnia modyfikacja: , 2012-04-16
InspireHub - GIAP

NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95

Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego
+48 16 632 80 19
+48 606 369 234
realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2020 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra