Lubaczów
szukaj
Piątek, 29 września 2023r.

Invest in Lubaczow


Wiadomości

Miasto

Instytucje

Kultura, Oświata, Sport

Dostępność

x
Widok odrestaurowanej mogiły na Niwkach w Lubaczowie

Remont muru cmentarza żydowskiego w Lubaczowie
Zapowiedzi drukuj
Spotkanie z ks. prof. dr. hab. Antonim Dębińskim i prof. dr hab. Magdaleną Pyter
25-01-2022 14:19

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Broniewskiego zaprasza na spotkanie z ks. prof. dr. hab. Antonim Dębińskim oraz prof. dr hab. Magdaleną Pyter, które odbędzie się 4 lutego o godz. 17:00 w Czytelni dla Dorosłych MBP.

Ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński – specjalista w zakresie prawa rzymskiego, rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w kadencjach 2012–2016 i 2016–2020. W 1978 ukończył studia filozoficzno-teologiczne na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i studia prawa kanonicznego w zakresie prawa rzymskiego. W 1985 podjął pracę w Katedrze Prawa Rzymskiego KUL. W 1989 uzyskał stopień naukowy doktora, a w 1996 stopień doktora habilitowanego. W latach 1999–2004 był prodziekanem, a w latach 2004–2012 dziekanem Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. W 2009 uzyskał tytuł profesora nauk prawnych. W 2012 został wybrany rektorem KUL. 5 maja 2016 wybrano go na to stanowisko na drugą kadencję trwającą do roku 2020.

Prof. dr hab. Magdalena Pyter – polska prawnik, profesor nauk prawnych, specjalistka w zakresie historii prawa i prawa administracyjnego. W 1995 ukończyła studia z zakresu prawa kanonicznego, a w 2000 studia prawnicze na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W 2002 otrzymała stopień naukowy doktora nauk prawnych. Na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy pt. Oswald Balzer i lwowska szkoła historycznoprawna uzyskała w 2011 na rodzimym wydziale stopień doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa, specjalność: historia prawa. Była zatrudniona na Wydziale Administracyjno-Prawnym w Akademii Polonijnej w Częstochowie (2003–2005), na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (2004–2005) i na Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli (2005–2011). W 2011 została adiunktem na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, a w 2012 została profesorem nadzwyczajnym na tym wydziale i dyrektorem Instytutu Administracji (funkcję tę pełniła do 2016). Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 21 lipca 2021 r. otrzymała tytuł profesora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.


wstecz


Informacje wprowadził: , 2022-01-25
Ostatnia modyfikacja: , 2022-01-25
InspireHub - GIAP

NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95

Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego
+48 16 632 80 19
+48 606 369 234
realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2020 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra