Lubaczów
szukaj
Piątek, 29 września 2023r.

Invest in Lubaczow


Wiadomości

Miasto

Instytucje

Kultura, Oświata, Sport

Dostępność

x
Widok odrestaurowanej mogiły na Niwkach w Lubaczowie

Remont muru cmentarza żydowskiego w Lubaczowie
Zapowiedzi drukuj
XL ZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ W LUBACZOWIE
14-01-2022 09:32

Na dzień 31 stycznia 2022 r. tj. poniedziałek na godzinę 14:00,
w budynku Urzędu Miejskiego, sala obrad
zwołana została
XL ZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ W LUBACZOWIE

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 30 grudnia 2021 roku.
5. Uchwalenie budżetu miasta Lubaczowa na 2022 rok :
5.1. wystąpienie Skarbnika Miasta – przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
5.2. opinia Komisji Budżetowo-Gospodarczej,
5.3. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
5.4. dyskusja nad zgłoszonymi wnioskami, ich głosowanie (głosowanie wszystkich wniosków zgłoszonych do komisji budżetowej poprzedzone stanowiskiem komisji w sprawie zgłoszonych wniosków), 5.5.głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
5.6.głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
6. Podjęcie uchwał.
7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o pracy między sesjami Rady.
8. Zgłaszanie interpelacji i wniosków przez radnych.
9. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych do obecnej sesji.
10. Sprawy różne.
11. Zakończenie obrad.
wstecz


Informacje wprowadził: , 2022-01-14
Ostatnia modyfikacja: , 2022-01-14




















InspireHub - GIAP

NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95

Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego
+48 16 632 80 19
+48 606 369 234
realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2020 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra