Lubaczów
szukaj
Piątek, 29 września 2023r.

Invest in Lubaczow


Wiadomości

Miasto

Instytucje

Kultura, Oświata, Sport

Dostępność

x
Widok odrestaurowanej mogiły na Niwkach w Lubaczowie

Remont muru cmentarza żydowskiego w Lubaczowie
Zapowiedzi drukuj
XXXVII Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej
18-11-2021 09:24

Na dzień 30 listopada 2021 r. tj. wtorek na godzinę 14:00,
w budynku Ratusza w Lubaczowie, ul. Rynek 26, sala obrad, I piętro zwołana została
XXXVII ZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ W LUBACZOWIE

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z obrad zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 27 października 2021 roku.
5. Realizacja wniosków zgłoszonych przez radnych Rady Miejskiej, Komisje Rady oraz mieszkańców na zebraniach mieszkańców:
5.1. opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej,
5.2. dyskusja.
6. Realizacja inwestycji i remontów w bieżącym roku:
6.1. opinia Komisji Budżetowo - Gospodarczej Rady Miejskiej,
6.2. dyskusja.
7. Informacja o złożonych wnioskach oraz pozyskanych funduszach zewnętrznych na inwestycje, remonty:
7.1. opinia Komisji Budżetowo - Gospodarczej Rady Miejskiej,
7.2. dyskusja.
8. Podjęcie uchwał.
9. Informacja Burmistrza Miasta o pracy między sesjami Rady.
10. Zgłaszanie interpelacji i wniosków przez radnych.
11. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych do obecnej sesji.
12. Sprawy różne.
13. Zakończenie obrad.
wstecz


Informacje wprowadził: , 2021-11-18
Ostatnia modyfikacja: , 2021-11-18
InspireHub - GIAP

NUMERY ALARMOWE
Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
+48 16 632 90 95

Pogotowie wodociągowe
+48 531 019 500
 
Pogotowie kanalizacyjne
+48 730 269 726
+48 730 285 787

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego
+48 16 632 80 19
+48 606 369 234
realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2020 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra